pokaži više > show more
Show More

naziv projekta: kurija K28

program: stanovanje, društveno

tip zgrade: kanonička kurija

status: izvedeno

projekt: Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt novog krovišta i uređenja pročelja

usluge: projektiranje, nadzor, savjetovanje

lokacija: Zagreb

bruto površina: 1150 m2

tlocrtna površina: 450 m2

nadmorska visina: 105 m

klijent: Zagrebačka nadbiskupija

autor: Damir Foretić

projektni tim: Damir Foretić, Ivan Foretić, FIlip Foretić i suradnici

projekt konstrukcije: Žagar d.o.o.

projekt elektroinstalacija: F.I.L.D. Projekt d.o.o.

projekt stroj. instalacija: /

project name: curia K28

program: residential, social

type of building: curia

status: completed

design: Preliminary, Main, Construction design

services: design, supervising, consulting

location: Zagreb, Croatia

floor area: 1150 m2

layout area: 450 m2

altitude: 105 m

client: Archdiocese of Zagreb

author: Damir Foretić

expert team: Damir Foretić, Ivan Foretić, FIlip Foretić and associates

structure design: Žagar d.o.o.

electrical inst. design: F.I.L.D. Projekt d.o.o.

mechanical design: /

renesansno-barokna kanonička kurija jedna je od najvrjednijih zgrada na zagrebačkom 

kaptolu. Originalno krovište i neke dijelove zgrade je u vrijeme 90-tih godina prošlog stoljeća zahvatio požar pa je kurija pretrpjela znatne posljedice i prilično velika oštećenja dok je pročelje dotrajalo s vremenom. Projektni zadatak bio je osmisliti i izvesti potpuno novo krovište koje je samo u gabaritima istovjetno postojećem da bi se 

ostvarila maksimalna iskorištenost prostora. 

Osim toga zadatak je obuhvaćao i obnovu 

pročelja, otvaranje arkada (lukova) na 

istočnom pročelju te statičku konsolidaciju zgrade. Posebno zanimljivo je novo krovište koje je izvedeno kao roženičko krovište bez ijednog potpornog stupa. (!)

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com