pokaži više > show more
Show More

naziv projekta: obnova pročelja

program: /

tip zgrade: /

status: izvedeno / projekt

projekt: projekti obnove i restauracije, projekti energetske obnove, snimanja postojećih 

stanja, 3D modeli i sl.

usluge: projektiranje, nadzor, savjetovanje

lokacija: razno

bruto površina: /

tlocrtna površina: /

nadmorska visina: razno

klijent: razno

autor: /

projektni tim: Damir Foretić, Ivan Foretić, Tin Čop, Filip Foretić, Anamari Cunjac i suradnici

projekt konstrukcije: /

projekt elektroinstalacija: /

projekt stroj. instalacija: /

project name: elevation reneval

program: /

type of building: /

status: completed / design

design: Preliminary, Main, Construction design, 3D models, Renovation and restoration design, etc.

services: design, supervising, consulting

location: various

floor area: /

layout area: /

altitude: various

client: various

author: /

expert team: Damir Foretić, Ivan Foretić, Tin Čop, Filip Foretić, Anamari Cunjac and associates

structure design: /

electrical inst. design: /

mechanical design: /

različita pročelja širom Hrvatske trebala su potpunu obnovu, restauraciju kamenih elemenata, troškovnike, projekte energetske obnove i slične usluge. Neke od prikazanih zgrada su pojedinačno zaštićeni spomenici kulture, a pretežno sve se nalaze u zaštićenim 

zonama i/ili krajolicima. Zbog sveg navedenog potrebno je opsežno znanje, iskustvo i marljivost da bi se obnova uvijek provela kvalitetno, točno, na vrijeme i na zadovoljstvo naših klijenata i stručnih službi zaštite kulturno povijesne baštine.

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com