pokaži više > show more
Show More

naziv projekta: scenografija

program: /

tip zgrade: /

status: izvedeno

projekt: /

usluge: dizajn, tehnička dokumentacija i izrada različitih scenografija i scenskih elemenata

lokacija: razno

bruto površina: /

tlocrtna površina: /

nadmorska visina: /

klijent: razno

autor: razno

projektni tim: Branko Lepen, Lidija Krolo, Ivan Foretić i suradnici

projekt konstrukcije: razno

projekt elektroinstalacija: razno

projekt stroj. instalacija: /

project name: scenography

program: /

type of building: /

status: completed

design: /

services: design and technical documentation of various scenographies and scene elements

location: various

floor area: /

layout area: /

altitude: /

client: various

author: various

expert team: Branko Lepen, Lidija Krolo, Ivan Foretić and associates

structure design: various

electrical inst. design: various

mechanical design: /

dizajn i izrada scenografije, dijelova scene i scenskih elemenata jedna je od naših temeljnih djelatnosti. Možemo reći da smo uspješno odgovorili na sve izazove koje nosi ta vrlo specifična dizajnersko-arhitektonska disciplina. To najbolje prikazuju fotografije i detaljni radionički nacrti scenskih elemenata, a jedan smo od rijetkih ureda koji je radio i na samoj zgradi na najvećeg kazališta u Hrvatskoj - HNK Zagreb. 

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com