pokaži više > show more
Show More

naziv projekta: zagrebačka katedrala

program: društveno

tip zgrade: crkva, katedrala

status: izvedeno / projekt

projekt: Glavni i Izvedbeni projekt obnove i restauracije

usluge: projektiranje, nadzor, savjetovanje

lokacija: Zagreb

bruto površina: 5000 m2

tlocrtna površina: 2550 m2

nadmorska visina: 105 m (visina zgr. 108 m)

klijent: Odbor za obnovu zagrebačke katedrale

autor: /

projektni tim: Damir Foretić, Anton Biba, Lidija Krolo, Ivan Foretić i suradnici

projekt konstrukcije: razno

projekt elektroinstalacija: razno

projekt stroj. instalacija: razno

project name: zagreb cathedral

program: social

type of building: church, cathedral

status: completed / design

design: Main and Construction design of renovation and restoration

services: design, supervising, consulting

location: Zagreb, Croatia

floor area: 5000 m2

layout area: 2550 m2

altitude: 105 m (height of building 108 m)

client: Zagreb cathedral restoration committee

author: /

expert team: Damir Foretić, Anton Biba, Lidija Krolo, Ivan Foretić and associates

structure design: various

electrical inst. design: various

mechanical design: various

zagrebačka katedrala je bila i do danas ostala, najviša zgrada ikad izgrađena u Hrvatskoj (!) i to je jedna od, ali ne i jedina posebnost te veličanstvene građevine. Svetište i dio apsida potječu još iz rane gotike, a nakon razornog potresa 1880. godine poznati arhitekt Hermann Bolle projektira i izvodi nove tornjeve na zapadnom pročelju te ostale zahvate s kojima katedrala dobiva današnji izgled. 

Obnova i vrlo detaljna restauracija ove impozantne građevine je dugotrajan proces koji zahtjeva izuzetno velik broj suradnika, studija i veliko znanje iz gotovo svih područja graditeljstva uključujući i klesarstvo. Neke fotografije snimljene su na samom vrhu građevine, na 108 metara visine na mjestima

na koje se skidanjem skele sa sjevernog i vrha južnog tornja više ne može pristupiti. U planu je otvaranje obnovljenog timpanona i južnog zvonika za posjetitelje i turiste.   

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com