pokaži više > show more
Show More

naziv projekta: Kaptolske kule

program: društveno, poslovno

tip zgrade: srednjovjekovna utvrda

status: izvedeno

projekt: Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt interijera

usluge: projektiranje, nadzor, savjetovanje

lokacija: Zagreb

bruto površina: 700 m2

tlocrtna površina: 250 m2

nadmorska visina: 105 m

klijent: Zagrebačka nadbiskupija

autor: Damir Foretić

projektni tim: Damir Foretić, Ivan Foretić, Tin Čop, Anamari Cunjac i suradnici

projekt konstrukcije: /

projekt elektroinstalacija: razno

projekt stroj. instalacija: razno

project name: Kaptol`s fortress

program: social, business

type of building: medieval fortress

status: completed

design: Preliminary, Main, Construction interior design

services: design, supervising, consulting

location: Zagreb, Croatia

floor area: 700 m2

layout area: 250 m2

altitude: 105 m

client: Archdiocese of Zagreb

author: Damir Foretić

expert team: Damir Foretić, Ivan Foretić, Tin Čop, Anamari Cunjac and associates

structure design: /

electrical inst. design: various

mechanical design: various

jedan od najvažnijih zadataka u obnovi spomenika kulture je kvalitetno namijeniti postojeći prostor i opremiti ga adekvatnom opremom i uređenjem, a da se pri tom ne naruši njegova izvornost. Upravo taj izazov se 

javlja i u ovom projektu interijera kaptolskih utvrda koji je bilo potrebno detaljno preurediti, opremiti i prenamijeniti u prostor galerije i dvorane koja može primiti što više različitih

namjena.    

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com