pokaži više > show more
Show More

naziv projekta: Sv. Nikola Kostajnica

program: društveno

tip zgrade: crkva

status: projekt

projekt: Idejni projekt, 3D model

usluge: projektiranje, izrada modela

lokacija: Hrvatska Kostajnica

bruto površina: 650 m2

tlocrtna površina: 350 m2

nadmorska visina: 400 m 

klijent: Sisačka biskupija

autor: Marija Kovačević, Ivan Foretić

projektni tim: razno

projekt konstrukcije: /

projekt elektroinstalacija: /

projekt stroj. instalacija: /

project name: st. Nichol church

program: social

type of building: church

status: design

design: Preliminary design, 3D model

services: design, 3D modeling

location: Hrvatska Kostajnica, Croatia

floor area: 650 m2

layout area: 350 m2

altitude: 400 m

client: Diocese of Sisak

author: Marija Kovačević, Ivan Foretić

expert team: various

structure design: /

electrical inst. design: /

mechanical design: /

crkva je primjer rekonstrukcije crkve koju je za vrijeme Domovinskog rata srušio neprijatelj. 3D model prikazuje prvobitno stanje crkve u vrijeme gradnje (17. stoljeće). Nakon rušenja crkve originalni građevni materijal je odvezen i nepovratno uništen. Osnovni projektni zadatak bio je što točnije rekonstruirati izgled crkve u vrijeme rušenja prema sačuvanim ostacima temelja i crno-bijelim fotografijama iz 19. stoljeća. U tome je računalni 3D model igrao odlučujuću ulogu. 

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com