pokaži više > show more
Show More

naziv projekta: kotlovnica na biomasu PK

program: poslovno

tip zgrade: poslovna zgrada

status: izvedeno

projekt: Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt energetske obnove i adaptacije, Snimak postojećeg stanja, 3D model

usluge: projektiranje, nadzor, savjetovanje

lokacija: Zagreb

bruto površina: 6510 m2

tlocrtna površina: 1230 m2

nadmorska visina: 105 m

klijent: privatni naručitelj

autor: /

projektni tim: Damir Foretić, Ivan Foretić, Tin Čop, Anamari Cunjac i suradnici

projekt konstrukcije: /

projekt elektroinstalacija: razno

projekt stroj. instalacija: razno

project name: PK biomass facility

program: business

type of building: business building

status: completed

design: Preliminary, Main, Construction design, special 3D model, energy evaluations, etc.

services: design, supervising, consulting

location: Zagreb, Croatia

floor area: 6510 m2

layout area: 1230 m2

altitude: 105 m

client: private

author: /

expert team: Damir Foretić, Ivan Foretić, Tin Čop, Anamari Cunjac and associates

structure design: /

electrical inst. design: various

mechanical design: various

osnovni zadatak je bio osmisliti i izvesti neprimjetnu toplinsku izolaciju pročelja i 

krovišta zgrade uz zamjenu vanjske stolarije, 

odnosno kompletnu energetsku obnovu. 

Izvedba i koncept postavljanja toplinske izolacije posebno je bio otežan na uličnom 

zaštićenom pročelju zgrade na kojem se mogu naći vrijedne secesijske štukature i reljefi. Posebno se ističe 3D snimak postojećeg stanja zgrade u kojem su svi elementi prebrojani i aktivni u 3D-u.   

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com