Show More
pokaži više > show more

naziv projekta: Sv. Marko Križevčanin

program: društveno, stanovanje

tip zgrade: crkva i pastoralni centar

status: projekt

projekt: Idejni projekt dogradnje župnog dvora i adaptacije pastoralnog centra, 3D snimak postojećeg stanja

usluge: projektiranje, savjetovanje

lokacija: Zagreb

bruto površina: 5500 m2

tlocrtna površina: 1240 m2

nadmorska visina: 57 m

klijent: Župa sv. Marka Križevčanina

autor: Ivan Foretić

projektni tim: Ivan Foretić, Damir Foretić, 

Anastasija Zvjerković

projekt konstrukcije: /

projekt elektroinstalacija: /

projekt stroj. instalacija: /

project name: St. Marcus church and centre

program: social, residential

type of building: church and pastoral centre

status: design

design: Preliminary design, 3D model

services: design, consulting

location: Zagreb, Croatia

floor area: 5500 m2

layout area: 1240 m2

altitude: 57 m

client: St. Marcus parish

author: Ivan Foretić

expert team: Ivan Foretić, Damir Foretić, 

Anastasija Zvjerković

structure design: /

electrical inst. design: /

mechanical design: /

crkva i pastoralni centar sv. Marka Križevčanina je zaštićeni spomenik kulture građen početkom 20 st. u doba zagrebačke moderne. Projektant zgrade je poznati arhitekt 

Marijan Haberle. Tijekom godina zgrada je dotrajala te je bilo potrebno izvršiti kompletnu adaptaciju interijera i eksterijera. Zbog povećanja župe pojavila se potreba za dogradnjom župnog dvora sa stanovima za dva svećenika. Posebno se ističe kontrastno oblikovanje zgrade župnog dvora koji je 

pješačkim mostom povezan s osnovnom zgradom te izrazito polivalentna namjena dvorane u pastoralnom centru - dvorana je namijenjena za svečanosti, vjeronauk,

priredbe, kino pa čak i za sportske aktivnosti.

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com