pokaži više > show more
Show More

naziv projekta: crkva u Gori

program: društveno

tip zgrade: crkva

status: izvedeno

projekt: Izvedbeni projekt, 3D model

usluge: nadzor, savjetovanje

lokacija: Gora kod Siska

bruto površina: 250 m2

tlocrtna površina: 250 m2

nadmorska visina: 550 m 

klijent: Sisačka biskupija

autor: Restauratorski zavod Hrvatske

projektni tim: razno

projekt konstrukcije: Egon Lokošek

projekt elektroinstalacija: razno

projekt stroj. instalacija: razno

project name: church at Gora

program: social

type of building: church

status: completed

design: Construction design, 3D model

services: supervising, consulting

location: Gora kod Siska, Croatia

floor area: 250 m2

layout area: 250 m2

altitude: 550 m

client: Diocese of Sisak

author: Restauratorski zavod Hrvatske

expert team: various

structure design: Egon Lokošek

electrical inst. design: various

mechanical design: various

crkva je rijedak primjer potpune rekonstrukcije crkve koju je za vrijeme Domovinskog rata srušio neprijatelj. Crkva kakvu vidimo danas prikaz je prvobitnog stanja crkve u vrijeme rane Gotike dok su je koristili templari. Nakon rušenja crkve pronađeni su originalni kameni elementi koji su bili skriveni ispod sloja žbuke i baroknih ukrasa, provedena su potrebna istraživanja te je crkva potpuno rekonstruirana i nanovo izgrađena koristeći izvorne materijale i povijesne načine gradnje.

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com