Pokaži više
Show More

naziv projekta: ljetnikovac Sollar

program: stanovanje

tip zgrade: ljetnikovac (spomenik kulture)

status: izvedeno

projekt: Idejni, Glavni, Izvedbeni projekt

usluge: projektiranje, nadzor, savjetovanje

lokacija: Zagreb

bruto površina: 350 m2

tlocrtna površina: 220 m2

nadmorska visina: 530 m

klijent: privatni naručitelj

autor: Damir Foretić, Ivan Foretić

projektni tim: Damir Foretić, Ivan Foretić i

suradnici

projekt konstrukcije: Žagar d.o.o.

projekt elektroinstalacija: /

projekt stroj. instalacija: /

project name: Sollar mansion

program: residential

type of building: historical mansion 

status: completed

design: Preliminary, Main, Construction design

services: design, supervising, consulting

location: Zagreb, Croatia

floor area: 350 m2

layout area: 220 m2

altitude: 530 m

client: private

author: Damir Foretić, Ivan Foretić

expert team: Damir Foretić, Ivan Foretić and associates

structure design: Žagar d.o.o.

electrical inst. design: /

mechanical design: /

ljetnikovac iz 19. stoljeća smješten na 

Tuškancu, jednom od mnogih zagrebačkih 

bregova, temeljito je pregledan te je izrađena

opsežna projektna dokumentacija obnove i adaptacije uz konsolidaciju temelja i zatečenih konstruktivnih pukotina. Specifično je da

obnova i adaptacija nije provedena na način da se jasno vide njeni tragovi već tako da se maksimalno očuva zatečeno stanje zgrade i vrtne opreme jer je ono najbolji pokazatelj povijesnog vremena.

© 2016 by foretic.hr /// designed by 4etich /// proudly created with wix.com